Info voor gebruikers

Testers gezocht

RRD en het Nationaal Ouderenfonds testen robothandschoen
bij ouderen met krachtverlies

http://ironhand.eu/img/foto_persbericht.jpgDe tweede testfase is ingegaan voor de robothandschoen ironHand, die ouderen met krachtverlies in de handen kan ondersteunen tijdens het uitvoeren van dagelijkse taken. Het onderzoek in het ironHand project, dat een samenwerkingsverband is tussen eindgebruikersorganisaties, onderzoeksinstituten en technische bedrijven uit Nederland, Zwitserland en Zweden, heeft tot dusver al enkele belangrijke aanpassingen en verbeteringen opgeleverd. Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door Roessingh Research and Development (RRD) uit Enschede in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Wij zijn nog op zoek naar geïnteresseerden die de ironHand (www.ironhand.eu) willen testen. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met RRD (b.radder@rrd.nl) of het Nationaal Ouderenfonds (l.gaasbeek@ouderenfonds.nl).

Na het testen van het eerste prototype op gebruiksgemak, kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. Het prototype is daarop verder verbeterd. Zo is het materiaal van de handschoen aangepast en is er flink ingezet op verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. De batterij is compacter en de sensoren in de handschoen zijn sensitiever gemaakt. De eerste reacties van gebruikers zijn bijzonder positief. Ouderen die de ironHand proberen zijn enthousiast over het gebruiksgemak en de vooruitgang in hun zelfredzaamheid. “Het geeft mij extra kracht, ik kan veel meer doen met de handschoen,” zo vertelde een deelnemer.


ironHand project
Binnen het ironHand project wordt een handschoen ontwikkeld die mensen met verminderde kracht in de handen kan ondersteunen. Hierbij worden allerlei dagelijks handelingen, zoals het openmaken van voedingsmiddelen in potjes en pakjes en het bereiden van voedsel, vergemakkelijkt. Daarnaast maakt de ironHand handschoen meer belastende activiteiten als tuinieren en het tillen van zware boodschappen een stuk makkelijker. De handschoen werd tussen juni en september 2015 in Nederland, Zwitserland en Zweden voor het eerst getest op gebruiksgemak onder gebruikers. Momenteel worden in Nederland testen met ouderen uitgevoerd bij RRD en het Nationaal Ouderenfonds. Zij werken hierin samen met Bioservo Technologies AB, Eskilstuna Kommun Vård- och omsorgsförvaltningen (Zweden), Hocoma AG en terzStiftung (Zwitserland). Naar aanleiding van de resultaten van de huidige testen worden er wederom verbeteringen doorgevoerd. Tussen mei 2016 en februari 2017 wordt de vernieuwde ironHand 4 weken getest in de thuissituatie.

Het ironHand project is gesubsidieerd vanuit het Ambient Assisted Living (AAL) programma en ZonMW.

Roessingh Research and Development
RRD is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, centrum voor revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners.

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de OuderenOmbudsman en de kerstdiners. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van  sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.

Klik hier om de (engelstalige) brochure te bekijken.
Publicatiedatum 18-01-2016

 

Status van het ironHand project na 1½ jaar

Een goede handfunctie is erg belangrijk bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, eten/drinken, aan/uitkleden en tijdens werk. Tijdens het ouder worden neemt vaak de functie van de hand af en dat kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Het ironHand project heeft als doel een draagbare, flexibele robotische handschoen te ontwikkelen die gebruikt kan worden door ouderen en patiënten voor ondersteuning van de handfunctie tijdens het uitvoeren van dagelijkse taken. Ouderen en patiënten die de ironHand gebruiken moeten in staat zijn hun dagelijkse activiteiten meer zelfstandig uit te voeren en daardoor hopelijk een verhoogde kwaliteit van leven ervaren.
Na het identificeren van de specificaties voor zo’n robotisch systeem, gebaseerd op literatuuronderzoek en focusgroepen bestaande uit ouderen, patiënten en therapeuten, is het eerste prototype van de ironHand getest op gebruikersgemak met 30 ouderen in Nederland, Zweden en Zwitserland. De eerste reacties van gebruikers zijn bijzonder positief. Ouderen die de ironHand proberen zijn enthousiast over het gebruiksgemak en de vooruitgang in hun zelfredzaamheid. “Het geeft mij extra kracht, ik kan veel meer doen met de handschoen,” zo vertelde een deelnemer. Echter was er nog genoeg ruimte voor verbetering en zijn de technische partners (Bioservo Technologies in Zweden en Hocoma in Zwitserland) verder gegaan met het doorontwikkelen van het ironHand systeem. Zo is het materiaal van de handschoen aangepast en is er flink ingezet op verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. De batterij is compacter en de sensoren in de handschoen zijn sensitiever gemaakt.
In november 2015 was het tweede prototype van het ironHand systeem klaar voor een volgende ronde van gebruikerstesten. Het is de bedoeling dat het systeem getest wordt door totaal 90 ouderen in Nederland, Zweden en Zwitserland. Tijdens deze testen zullen er verschillende handfunctietesten worden uitgevoerd met en zonder het ironHand systeem om zo het directe effect ervan te bepalen als ondersteunend hulpmiddel. Naast de ondersteunende handschoen zijn er ook ‘applied games’ gemaakt, waarbij bewegingen van de hand (met de handschoen) de spellen aansturen. Op deze manier wordt het thuis oefenen nog interessanter. Of het gebruik van de handschoen en deze games effect heeft op de handfunctie van ouderen en patiënten zal vervolgens in de volgende fase van het project onderzocht worden.
Publicatiedatum [February 2016]